Biltrafik på gräsmattor (23/2)

Våra gräsmattor är ingen bilväg

Trots tidigare påminnelser så fortsätter detta problem, att bilar kör över våra gräsmattor för att slippa öppna vägbommarna. Detta är som ni förstår inte tillåtet!


Det skapar sönderkörda gräsmattor och planteringar, till ökade kostnader för föreningen.


Det är inte enbart besökare och taxibilar (som tidigare angetts), utan även ni boende som fortsätter med detta otyg, och tillfogar skador. Vi har även noterat bilar som parkerat på gräsmattorna bredvid våra parkeringsplatser, trots tillgängliga lediga platser.


Det är som ni förstår av stor vikt att detta ofog stoppas om vi fortsatt ska kunna ha en trevlig utemiljö.//2015-02-23Relaterade bilder

Biltrafik över gräsmattorna är inte tillåtet