Brandsäkerhet i trapphus och allmänna utrymmen (23/2)

Cyklar blockerar utrymningsvägar

Vi vill återigen påminna om att cyklar inte får stå i källargångarna och blockera väg för utrymning vid eventuell brand, utan måste placeras i våra cykelrum.


Barnvagnar i trapphus hindrar utrymning

Detsamma gäller för barnvagnar, som ska placeras i barnvagnsrummen i våra källare. Enda undantagen är i de trapphus som har ökat utrymme för barnvagnar och rullatorer på bottenplan.


Övriga personliga föremål skall placeras i respektive ägares lägenhet eller förråd.


Våra trapphus och källare är enda utrymningsväg vid brand eller för räddningstjänst att nå er vid akut fara. En barnvagn som brinner, eller ligger i vägen i ett rökfyllt trapphus kan få livsförödande effekter.


Tänk på att det är föreningen som står som ansvarig om brand skulle uppstå.//2015-02-23Relaterade bilder

Utrymningsväg