Trivsel/ordningsregler


Trivsel/ordningsregler


Trivsel/ordningsregler har fastställts av styrelsen den 2 mars 2015 och reviderats den 17 november 2020. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.