Balkonger

Balkonger

Under hösten 2010 / vintern 2011 byggde vi nya inglasade balkonger.


Nya balkonger ett stort lyft

Våra nya balkonger var verkligen efterlängtade, och blev ett stort lyft för föreningen och våra boenden. Storleken varierar lite på grund av husens konstruktion och möjligheter med fästpunkter, men de vanligaste måtten är ca 200 x 350 cm.


Inglasat med smarta lösningar

Alla balkonger är inglasade med skjutluckor, som även kan öppnas inåt i ena kanten och helt vinklas in och skjutas ihop längs kortväggen. Den öppningsbara funktionen underlättar även putsning av fönsterluckorna.


Som standard monterades även rullgardiner i samtliga balkonger.


Vad man får, och inte får göra på de nya balkongerna.

En skötselinstruktionsfolder har delats ut till alla medlemmar/lägenheter, men kan även laddas ner i pdf-format nedan.

Vi ber alla ta er tid att läsa denna, då den innehåller viktig information om er fina balkong.


Vi vill speciellt påpeka följande viktiga punkter:

Uppsättning av lampor, krokar mm.

- Borrning får ej ske i varken betongplatta eller tak då bärigheten försämras.

- Borrning får heller ej ske i balkongprofiler/plåtar, då dessa har inbyggd avrinningsfunktion för regnvatten och kondens.

- Borrning kan dock ske i husets tegelvägg, för uppsättning av lättare prydnadssaker, som ex. lampa, liten hylla etc.


Parabolantenner

- Montage av parabolantenner utvändigt på fasaden eller på balkongernas konstruktion är inte tillåtet.


El-uttag och lampor

- Inkoppling av eluttag och lampor får enbart göras av behörig elektriker. Observera krav på jordat. Dra inte en ojordad förlängningskabel innifrån er lägenhet då detta medför livsfara.


Grillning

- Grillning får endast ske med elgrill (obs - jordat eluttag). Gasol eller kolgrill får ej användas inne på balkong p.g.a. brandrisk och rök.


Rökning

- Vi ber Er visa hänsyn genom att gå ut på gården och röka, och i möjligaste mån undvika att röka på balkongen. Röken och lukten sprider sig väldigt lätt till grannen, som kanske inte uppskattar passiv rökning. Visad hänsyn är ledordet!Balkongtillägg

Ett balkongtillägget i våra stadgar kom till i samband då styrelsen reviderade den ekonomiska planen för vår förening. Eftersom en del lägenheter saknade balkong, var det enklast att ta bort "balkongdelen" i det gamla avtalet, och tillföra ett balkongtillägg, där man även tog hänsyn till balkongens storlek. Allt detta framgår av de underlag styrelsen skickade ut till samtliga medlemmar vid det tillfället då balkongerna beslutades.


Balkongtillägget finns inskrivet i våra stadgar, sista meningen i paragraf 22. Balkongerna skrivs av på 40 år (från 2011).


Ladda ner:

Skötselinstruktion_Balkonger_Lunna.pdf//2023-05-28

Relaterade bilder