Parkering...

Parkering

Parkering av bilar skall ske på våra anvisade parkeringsplatser, samt  förses med giltigt pakeringstillstånd.


Våra parkeringsområden syns som rödmarkerat på ovan bild.


D.v.s.:

Vid Tallvägen (infart mitt emot Lillängsskolan)

Vid korsningen Tallvägen/Lunserudsvägen

Längs Lunserudsvägen 10

Vid korsningen Mellanvägen/Lunserudsvägen

Utanför Mellanvägen 1

Korsningen Prästgårdsvägen/Lunserudsvägen, samt

Vid Vändgatan


Totalt har vi 156 parkeringsplatser till förfogande.


Parkeringstillstånd med giltigt årsmärke krävs

Vid parkering vid Lunna krävs speciella parkeringstillstånd som varje lägenhetsinnehavare kan lösa ut hos vicevärden. Varje hushåll äger rätten att kvittera ut två (2) ordinarie parkeringstillstånd samt ett (1) besökstillstånd, detta emot en depositionsavgift på 100:- per tillstånd. Parkeringstillstånd för besökare dock är kostnadsfria.


Varje parkeringstillstånd skall förses med giltigt årsmärke som fås via vicevärden. P-tillstånd utan gällande årsmärke är ogiltigt och kontrollavgift (p-bot) delges fordonet.


Parkeringstillståndet måste ligga väl synligt i nedre vänstra hörnet på instrumentpanelen. Om fordon saknar parkeringstillstånd har parkeringsbolaget rätt att delge en kontrollavgift (parkeringsbot).


P-tillstånd en värdehandling

Parkeringstillstånden är en värdehandling, och får ej kopieras. Vid upptäckt av hemmakopierade parkeringstillstånden kan era tillstånd dras in.


Var extra noga vid lägenhetsöverlåtelser (köp/sälj av lägenhet) så alla parkeringstillstånd överlämnas. Kontrollera gärna med vicevärden före kontraktskrivning hur många parkeringstillstånd och lägenhetsnycklar som finns utlämnade.


Parkering inom bostadsområdet och på gräsmattor är förbjuden

Biltrafik inom bostadsområdet är enbart tillåten för i- och urlastning. Det är inte tillåtet att parkera inne på gårdarna eller på våra gräsmattor. Vi måste kunna garantera fri framfart för utryckningsfordon, snöröjning etc. Vid överträdelse har parkeringsbolaget rätt att delge kontrollavgift (parkeringsbot).


Och när Du undantagsvis kör motordrivet fordon på området (bil, mc, moped etc.):

Kör försiktigt med låg hastighet, barn kan lätt gömma sig/skymmas bakom en buske och plötsligt rusa ut framför fordonet!

Även parkering av husbilar på våra parkeringar är förbjudet med anledning av våra begränsat antal, och trånga parkeringar.


//2023-05-29

Relaterade bilder

Parkeringar i Lunna. Klicka för att förstora.