Inre reparationsfond

Inre reparationsfond

Till varje bostadsrättslägenhet i Lunna finns det kopplat en inre reparationsfond vars tillgångar är avsedda för inre underhåll i lägenheten.


Reparationsfonden tillhör själva bostadsrätten och kan enbart användas vid renoveringar / reparationer i lägenheten. Den medföljer även lägenheten vid överlåtelser / försäljning av bostadsrätten.


Värdet på reparationsfonden

Hur mycket som finns i din inre reparationsfond står på den avgiftsspecifikation som följer med när du får dina inbetalningsavier. Har du inte tillgång till denna specifikation kan du kontakta vicevärden för att få reda på det aktuella värdet.


Uttag från inre reparationsfond

Skriv ut och fyll i nedanstående blankett "Blankett uttag inre fond". Du kan även få blanketten i pappersformat via vicevärden.


Bifoga kvitton för kostnaderna för det inre underhållet. Kom ihåg att ta kopior på dem så att du kan behålla originalen.


Lägg den ifyllda blanketten tillsammans med kopior på kvitton i ett kuvert och lämna till vicevärden. Du kan även lägga det i vårt postfack Lunserudsvägen 12A.


Pengarna utbetalas sedan på det sätt som du specificerat på blanketten.//2023-05-29


Ladda ner:

Blankett för uttag ur inre reparationsfond


Relaterade bilder

Betala din renovering med reparationsfonden