Bo i bostadsrätt

Bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt och vad skiljer mot en hyresrätt?


Vad är en bostadsrätt?

Begreppet "bostadsrätt" används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon ägarandel i en fastighet, utan endast en "rätt att nyttja en viss lägenhet" i en bostadsrättsförening.


Det innebär även att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening, som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är alltså som medlem och boende själv med och äger huset du bor i, allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljö.


Vad är då en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsförening Lunna, där vi alla bostadsrättsinnehavare i Lunna är medlemmar, äger föreningens fastigheter inklusive alla lägenheter och övriga utrymmen. Du som bostadsrättsinnehavaren har för din del en bostadsrätt i föreningen, d.v.s rätten att bo i en viss lägenhet. Du "äger" alltså ej lägenheten, utan det gör alltså föreningen.


Vem äger bostadsrättsföreningen?

En bostadsrättsförening ägs gemensamt av dess medlemmar, d.v.s. vi som bor här. En missuppfattning som ibland råder är att "någon annan" (t.ex. HSB) äger föreningen. Så är inte fallet, utan det är vi medlemmar i brf Lunna som äger föreningen gemensamt och ansvarar för att den fungerar.


Brf Lunna är i sin tur medlem i HSB Värmland och på det sättet drar nytta av att tillhöra en stor rikstäckande förening som arbetar för sina medlemmars (d.v.s. bostadsrättsföreningarnas) intressen i bostadspolitiska frågor, gemensamma avtal, rabatter mm.


Vi betalar ingen hyra

Har vi blivit helt tokiga - betalar vi ingen hyra?!

Nej, eftersom du inte "hyr" din lägenhet i en bostadsrättsförening betalar du heller inte någon "hyra". Du betalar istället en " årsavgift", vilket oftast benämns "månadsavgift", som är till för att täcka de gemensamma kostnader föreningen har.

På samma grund är du heller ingen hyresgäst utan du är medlem och innehar en bostadsrätt och äger föreningen ihop med övriga medlemmar.


Du betalar vad det kostar...

Som medlem har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan även utgifter och skulder. Alla i föreningen måste därför ta sitt ansvar. Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet men du har också ansvar för fastigheten som sådan och kringmiljön.


Du betalar vad det kostar och kan själv påverka kostnaderna genom att spara el, värme, vatten etc. Bara en så enkel åtgärd att se till att entrédörrarna är stängda på den kalla årstiden gör mycket för vår gemensamma ekonomi, men även för vår gemensamma säkerhet för inbrott, brand etc.


Vi har även gemensamt ansvar att vårda och sköta området, hålla rent och snyggt och följa våra gemensamt antagna regler.


Att bo i en bostadsrätt i en bostadsrättsförening kan i princip jämföras med att ha ett eget hus, ni skulle t.ex. inte ställa upp ytterdörren en hel natt eller dumpa vitvaror eller annat skräp på gräsmattan eller i källaren och tro att "någon annan" tar hand om det. Vi alla måste hjälpas åt!


Styrelsen förvaltar föreningen

Styrelsen är en grupp medlemmar som har valts av övriga medlemmar på årsstämman, och därmed tagit på sig ansvaret att sköta föreningens löpande förvaltning (skötsel).

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men viktigt att komma ihåg är att alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.


HSB Värmland, där brf Lunna som sagt är medlem, sköter vår bokföring och utför diverse andra tjänster som föreningen har avtalat om. Dom ger även stöd i form av utbildningar och information till styrelsemedlemmarna så styrelsen kan göra ett fullgott arbete.


Medlemmarna bestämmer gemensamt via Årsstämman

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rösträtt på den årsstämma som hålls en gång per år. På årsstämman beslutar vi gemensamt kring ärenden som rör föreningen, det är därför mycket viktigt att alla medlemmar är med vid årsstämman och aktivt deltar i gemensamma beslut.


Du kan även vara med och påverka ditt boende och vår bostadsrättsföreningen genom att skriv motioner till stämman (d.v.s. frågor du vill ta upp) och delta med på stämman. Observera att det endast kan tas beslut i frågor som kommit via motion till stämman, man kan alltså inte ta upp en oanmäld fråga och förvänta ett beslut på samma stämma.


Det är vi allihop gemensamt som bestämmer i föreningen och beslutar ihop på stämman, är du inte med och tar besluten så får du acceptera de beslut dina grannar tar.


Underhåll, vem ansvarar för vad?

En av skillnaderna som är speciella för en bostadsrätt i förhållande till andra boendeformer är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren delar på ansvaret och kostnaderna.


För detaljerade uppgifter och förteckning över ansvarsfördelningen, se HSB:s informationsbroschyr "Vem skall underhålla bostadsrättslägenheten?". Broschyren finns i pdf-format längst ned på denna sida (se nedan länk).//2023-10-15


Ladda hem:

Vem ska underhålla bostadsrätten.pdf


Relaterade bilder

Bo i bostadsrättshus