Hyra ut i andra hand

Hyra ut i andra hand

Ska du tillfälligt bo någon annanstans?

Det kan inträffa att du inte behöver bo i lägenheten under en tid, och kanske funderar på att hyra ut den i andra hand. Då är det mycket man ska tänka på, framför allt måste såväl du som andrahandshyresgästen ha styrelsens godkännande.


En andrahandsupplåtelse är när bostadsrättsinnehavaren själv inte bor i lägenheten, utan utnyttjas av någon utomstående. Detta gäller även om någon inom den närmaste familjekretsen bor själv i din lägenhet, utan att du själv bor där.


Skriftlig ansökan och styrelsens samtycke

För att hyra ut i andra hand måste man ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut (orsak), till vem (fullständigt namn, adress, personnummer) och för hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen tar upp detta på nästkommande styrelsemöte och återkommer med besked. Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett halvt år i taget.


Blankett för ansökan hittar ni längst ner på denna sida, kan även fås i pappersformat av förvaltaren.


Meddelande från styrelsen BRF-Lunna

Föreningens nya stadgar och ny lagstiftning gör det enklare att hyra ut din lägenhet i 

andra hand.Det innebär ett merarbete för styrelsen vilket gör att det numera finns en

rätt att ta ut en administartiv avgift för detta.

Styrelsen har på styrelsemöte den 4 mars 2020 beslutat att ta ut denna avgift (gäller

alla nya andrahandsuthyrningar från och med den 1 Juli 2020.) Der innebär att du som hyr ut din lägenhet i andra hand måste,som tidigare, få det godkänt av styrelsen. När styrelsen godkänt uthyrningen tas en administrativ avgift ut månadsvis under den period som du hyr ut lägenheten.

Avgiften är på ett helår 10 procent av ett prisbasbelopp, som för närvarande är 47 300 kr.

Det innebär att den administrativa avgiften för att hyra ut en lägenhet i andra hand under 2020 är 394 kr per månad. För att hyra ut i andra hand måste man ansöka om tillstånd via en blankett ( finns att hämta i HSB portalen eller kontakta förvaltaren.) Ansökan lämnas till styrelsen och ska bifogas med en kopia av hyresavtal med hyresgästen.Därefter ges ett skriftlig svar på ansökan.

Ansökan måste vara inlämnad minst en månad före tillträdesdatumet så styrelsen hinner ta beslut om detta.

Styrelsen! 


Giltiga orsaker för andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring, provsambo m.m. Ett annat krav är att bostadsrätten måste användas som just bostad, det är inte tillåtet att hyra ut till juridisk person (företag) eller annan verksamhet.


Du blir hyresvärd för den som hyr, men du är fortfarande ansvarig

Den som hyr lägenheten i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Notera att det är fortfarande du som  bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för bostadsrätten jämtemot föreningen och är den som är ersättningsskyldig vid skador, att månadsavgiften betalas i tid etc. Detta ställer stora krav på regleringen mellan dig som äger bostadsrätten och den som hyr i andra hand.


Bestämmelserna i hyreslagen gäller och ni bör ha ett skriftligt hyresavtal mellan er. Hyrs bostadsrätten ut på längre tid än två år bör bostadsrättsinnehavaren avtala bort besittningsskyddet.


Om det blir avslag

Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden.


Om du hyr ut lägenheten ut i andrahand utan styrelsens godkännande riskerar du att nyttjanderätten till lägenheten förverkas. Föreningen har då rätt att säga upp dig och den som hyr i andrahand och begära avflyttning från lägenheten.//2023-10-15
Ladda ner:

Blankett: Ansökan om andrahands uthyrning.pdf

Relaterade bilder

Hyra ut tillfälligt