Årsstämma

Årsstämma

I en bostadsrättsförening kan du påverka ditt eget boende och boendekostnad genom att medverka på föreningens årsstämma.


Du är med och bestämmer

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rösträtt på den årsstämma som hålles en gång per år. På årsstämman beslutar vi gemensamt kring ärenden som rör föreningen och därmed direkt även vårt boende och vår boendekostnad. Vi beslutar om vår ekonomi som presenteras i årsredovisningen, väljer även vilka medlemmar som ska ingå i styrelsen. Det är därför viktigt att alla medlemmar är med vid årsstämman.


Skriv motioner för ärenden du vill ta upp på stämman

Var aktiv och skriv s.k. motioner till stämman, d.v.s. frågor du vill ta upp på årsmötet. Observera att stämman endast kan ta beslut i de frågor som kommit in via motioner till stämman. Man kan alltså inte ta upp en oanmäld fråga på en årsstämma och förvänta ett beslut på samma stämma. Dock kan man diskutera frågan som övrig öppen fråga, men beslut kan alltså ej tas.


Bestämmer gemensamt, därför viktigt med just din röst

Det är vi alla medlemmar gemensamt som bestämmer i föreningen och tillsammans tar de olika besluten på stämman. Är du inte med och tar besluten så får du acceptera de beslut dina grannar tar.


//2023-06-16


Bilagor:

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2018Relaterade bilder

Årsstämma