Sophantering

Sophantering

I Lunna finns två nybyggda sophus för all vår sophantering, ett vid korsningen Tallvägen/Lunserudsvägen samt ett vid Mellanvägen.


Sophus för bättre miljö

I Lunna försöker vi hålla en hög nivå angående miljöarbetet. I enighet med denna tanke uppförde vi under 2011 två fristående sophus där vi samlat all vår sophatering. Dessa sophus ersätter tidigare sopnedkast (som nu är plomberade) och de källsorteringsrum vi hade i våra källare.


I sophusen kan man slänga allt ifrån direkta hushållsopor, papper/tidningar, hårdplast, glas (färgat och ofärgat), kartong och wellpapp, lampor och lysrör och batterier.


Övrigt avfall lämnar du på Återvinningscentralen

Övrigt avfall som inte faller under ovan nämnda källsortering eller som inte är direkta hushållssopor, eller är t.ex. möbler mm., ligger under den enskilda boendes ansvar, d.v.s Du, som själv måste avyttra detta på kommunens miljöstation (se länk nedan).


Som privatperson är det avgiftsfritt att lämna avfall/skräp på kommunens miljöstationer. Dock är det avgiftsbelagt för företag och föreningar, vilket skulle innebära stora kostnader om vi som förening var tvungna att ta hand om övrigt skräp såsom vitvaror, tv-apparater mm. Dessa extrakostnader skulle drabba alla boende, inklusive dig själv, i form av höjd boendekostnad.


//2023-10-15


Extern länk:

Hammarö/Mörmo återvinningscentral

Relaterade bilder

I sophusen slänger ni ert hushållsavfall