Sälja en bostadsrättslägenhet

Sälja en bostadsrättslägenhet

Ska du sälja (överlåta) din bostadsrätt i Lunna?


Som innehavare av en bostadsrätt kan du när som helst sälja den. Köp och försäljning (s.k. överlåtelse) av bostadsrätt måste göras skriftligen till föreningen, blankett för detta finns atta ladda hem längst ner på denna sida, men kan även fås i pappersformat hos vicevärden.


Denna överlåtelseblankett har inget med själva betalningen mellan dig som säljare och köpare att göra, utan detta regleras separat mellan er själva utanför föreningens inverkan.


För att en överlåtelse skall vara giltigt krävs även ett köpekontrakt som anger försäljningspriset, vilken lägenhet köpet avser och är undertecknade av både köpare och säljare.


Du är även skyldig att lämna in en kopia av köpekontraktet till styrelsen samtidigt som köparen gör en ansökan till föreningen att bli medlem, detta görs lämpligast vid ett besök hos vicevärden.


Köparen måste beviljas medlemskap innan inflyttning

Medlemskap i föreningen godkännes av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte, och det är viktigt att komma ihåg att köpet/överlåtandet av lägenheten inte är giltigt förrän medlemskapet är beviljat.


Detta innebär att inflyttning EJ får ske förrän ni får besked om att köparen godkänts medlemskap. Du som säljare är ansvarig för lägenheten och månadsavgiften (hyran) fram till denna tidpunkt, oavsett vilket överlåtelsesedatum du och säljare avtalat.


Beviljas inte köparen medlemskap i föreningen är överlåtelsen av bostadsrätten ogiltigt och köpet går tillbaka.


Observera att köparen inte får bo i lägenheten förrän medlemskapet är klart.


Medlemskap i HSB

Om inte köparen är medlem i HSB sedan tidigare, blir "hen" automatiskt detta och får då betala en inträdesavgift till HSB. Denna inträdesavgift är dina egna pengar som du får tillbaka om/när du går ur HSB som medlem.


Glöm inte att reglera lån och skulder.

Såväl köpare som säljare måste tänka på att reglera eventuella utestående skulder mot föreningen (obetalda månadsavgifter etc.) och andra lån/pantsättningar med bostadsrätten som säkerhet.


Meddela el- och nätleverantören

Glöm heller inte att informera såväl Er nät som el-leverantör att bostadsrätten byter ägare.


Informationsskyldighet om fel och brister i lägenheten

När du ska sälja en bostadsrätt är du skyldig att berätta om alla fel och brister du känner till eller misstänker i lägenheten. I annat fall kan du bli skyldig att ersätta skadan.//2023-10-15Ladda hem:

Blankett för överlåtelse (försäljning) av bostadsrätt.pdf

Relaterade bilder

Flytta