Nyheter...

NyheterUnder denna avdelning hittar ni aktuella nyheter om vår bostadsrättsförening:


Parkering:

Parkering av husbilar är ej tillåtet på BRF Lunnas parkeringar och mark,detta pga brist på parkeringsplatser.Ventilation:

Arbete med ventilation påbörjas under V.43 på 

Mellanvägen 1A

infotavla finns i trapphus 
Styrelsen har reviderat föreningens Trivsel/ordningsregler:


Trivsel/ordningsregler.pdf

Aktuell information om coronaviruset finns på: 


www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.1177.se


Relaterade bilder