Försäkringar

Försäkringar

Vi har vår fastighetsförsäkring, med kollektiv bostadsrättstillägg,

hos Trygg Hansa.


Stort ansvar på dig som lägenhetsinnehavare

Du som bor i bostadsrätt har ett stort ansvar för lägenhetens skick, detta ansvar och dess ansvarsfördelning styrs av föreningens stadgar.


Det är därför mycket viktigt att varje lägenhetsinnehavare har en hemförsäkring som täcker eventuella uppkomna skador, både på ert privata lösöre vid brand, stöld eller andra skador, men även på uppkomna skador i lägenheten som tapeter, tak, golv etc.


Varje lägenhetsinnehavare ansvarar själv för att teckna en hemförsäkring.


Vilken försäkring gäller vad?

Försäkringar är ett svårt ämne. En bra start är att känna till skillnaden mellan fastighetsförsäkring, bostadsrättstillägg och hemförsäkring. Bilden högst upp på denna sida ger en bra vägledning kring detta.


Fastighetsförsäkring, det är föreningens ansvar

Brf Lunna har sin fastighetsförsäkring tecknad hos Trygg Hansa. Denna försäkring täcker skador på exempelvis våra fastigheter (balkonger, fönsterkarmar, ventilationssystem, rör och ledningar som är inbyggda i väggar etc.), yttermiljö som innergårdar och gemensamt ägda inventarier.


Skadedjurs bekämpning ingår även i denna försäkring, både i våra gemensamma lokaler som i er lägenhet.


Bostadsrättstillägg, det har vi redan fixat åt er!

Bostadsrättstillägget är en försäkring som täcker skador på t.ex. golv och tapeter inne i era lägenheter. Detta täcks nämligen varken av fastighetsförsäkring eller en vanlig hemförsäkring.


Normalt måste varje bostadsrättsinnehavare själva teckna detta som ett tillägg på sin egna hemförsäkring. Som en extra trygghet för våra medlemmar har vi i Lunna valt att teckna och bekosta denna försäkring kollektivt för alla i vår fastighetsförsäkring.


Detta innebär att ni själva inte behöver ha detta tillägg på er hemförsäkring och därmed betala dubbelt.


Det som ingår i bostadsrättstillägget måste dock vägas in i vad våra stadgar säger om underhållsansvar. Du som boende har skyldighet att hålla lägenheten i gott skick och går något sönder kan det vara du själv som måste reparera på egen bekostnad. Allt detta styrs av föreningens stadgar. Mer om underhållsansvar kan ni läsa längts ner på sidan (pdf).


Hemförsäkring - Ditt ansvar!

Denna försäkring tecknar varje lägenhetsinnehavare själva i valfritt försäkringsbolag.


Hemförsäkringen skyddar dig och ditt lösöre, d.v.s. lösa prylar i ditt hem som exempelvis möbler, hemelektronik och kläder ifrån stöld, brand, vattenskador och liknande.


Det är därför mycket viktigt att varje lägenhetsinnehavare har en hemförsäkring som täcker eventuella uppkomna skador, då det annars kan bli mycket förödande och kostsamt vid en skada.


//2023-05-28


Ladda ner:

Underhållsansvar.pdf

Relaterade bilder

Försäkrings, klicka för förstoring