Brandsäkerhet i trapphus och allmänna utrymmen

Relaterade bilder

Utrymningsväg

Barnvagnar i trapphus hindrar utrymning

Barnvagnar får inte förvaras i trapphusen, utan måste placeras i barnvagnsrummen i våra källare. Enda undantagen är i de trapphus som har ökat utrymme för barnvagnar och rullatorer på bottenplanet.


Övriga personliga föremål ska också placeras i respektive ägares lägenhet eller förråd.


Våra trapphus och källare är vår enda utrymningsväg vid brand eller för räddningstjänst att nå er vid akut fara. En barnvagn som brinner, eller ligger i vägen i ett rökfyllt trapphus kan få livsförödande effekter.


Tänk på att det är föreningen som står som ansvarig om brand skulle uppstå.

Tack för er förståelse!
Brandsäkerhet i trapphus och allmänna utrymmen