Stadgar

Stadgar

Vi arbetar efter HSB's 2011 års normalstadgar version 5


Längst ner finner ni våra antagna stadgar i PDF-format, vilka antogs 2018

Förtydligande av ändringar från version 4 till version 5Uppdaterat: 2018- 04-26Länk: Stadgar Brf Lunna 2011 version 5


Länk: Lunna beslutsmall version 4 till 5


Relaterade bilder

Stadgar